[ย้อนกลับ]


ไล่ตามดวงอาทิตย์ ( คนอ่าน 38702 คน) ( คนแสดงความเห็น 764 คน)

มียักษ์ตนหนึ่ง นามว่า "กัวฟู" มันต้องการที่จะไล่ตาม
ดวงอาทิตย์ให้ทันอันเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมัน

มันไล่ตามดวงอาทิตย์ไปไกลจนถึงหุบเขาจนรู้สึก
เริ่มกระหายน้ำมาก มันจึงเดินไปแม่น้ำเหลืองและ
แม่น้ำเวยเพื่อดื่มน้ำดับกระหาย  แต่ทว่าเมื่อดื่มน้ำจดหมด
แม่น้ำทั้งสองสายแล้วยังไม่พอ มันจึงตัดสินใจเดินทางไป
ทะเลสาบใหญ่ทางตอนเหนือเพื่อดื่มน้ำ  ทว่าก่อนจะไปถึง
ที่นั่นก็สิ้นใจตายด้วยความกระหายระหว่างทางอ่านความคิดเห็นอื่น ๆ

แสดงความเห็นเพิ่มเติม          
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น