[ย้อนกลับ]


ราชสีห์ ตกหลุมรัก ( คนอ่าน 38707 คน) ( คนแสดงความเห็น 137 คน)

  ราชสีห์ตัวหนึ่งเห็นลูกสาวคนตัดฟืน มันก็รู้สึก
หลงรักในทันที จึงเดินทางไปหาคนตัดฟืนเพื่อ
ขอแต่งงานกับหญิงสาว

  ชายตัดฟืนได้ฟังก็ครุ่นคิด อยู่ด้วยความประหลาด
ใจมาก เขาคิดหาหนทางที่จะปฏิเสธ ราชสีห์แต่ก็คิด
ว่าถ้ายอมให้ราชสีห์แต่งงานกับลูกสาว เขาก็จะมี
อำนาจเหนือสัตว์ป่าทั้งหลาย แต่ถ้าปฏิเสธ ราชสีห์
อาจโกรธและฆ่าเขา

  ในที่สุดชายตัดฟืนจึงแกล้งยอมตกลง แต่มีข้อแม้
ว่าราชสีห์จะต้องเลาะเขี้ยวและอุ้งเล็บอันแหลมคม
ออกให้หมดสิ้น เพราะอาจทำอันตรายต่อลูกสาว
ของเขาได้

  ด้วยความหลงใหล และตกอยู่ในความรัก ราชสีห์
จึงยอมทำตามเงื่อนไขทุกข้อทันที เมื่อชายตัดฟืน
เห็นดังนั้น ก็ตรงเข้าไปใช้ไม้กระบองทุบตีราชสีห์
จนถึงแก่ความตาย

คติสอนใจ

อย่าให้อารมณ์และความรักมาทำให้เราเสียสติยั้งคิด
เพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดในภายหลังได้
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ