[ย้อนกลับ]


ราชสีห์เฒ่า ( คนอ่าน 38692 คน) ( คนแสดงความเห็น 47 คน)

  ราชสีห์ตัวหนึ่งใช้ชีวิตในวัยหนุ่มอย่างดุร้ายป่าเถื่อน
จนเมื่อถึงวัยชราที่หมดพละกำลังลง สัตว์ทั้งหลายจึง
พากันมารุมล้อมและทำร้ายเป็นการแก้แค้น หมูป่าใช้เ
ขี้ยวแหลมคมของมันพุ่งเข้าชน วัวป่าใช้เขาเสือกแทง
ลาใช้ขาหลังดีด

  ราชสีห์เฒ่าได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมาก จึงร้องออก
มาอย่างขมขื่นว่า “จุดจบของข้าช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้
เป็นจุดจบของราชสีห์ผู้กล้าหาญที่ต้องมาถูกทำร้ายใน
ยามชรา โดยเฉพาะต้องมาถูกเจ้าลาสัตว์ผู้โง่เขลา
ดีดด้วยขาหลัง”

คติสอนใจ

คนที่ไม่เคยสร้างมิตร คนที่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น รวมทั้งคนที่เห็นแก่ตัว
เมื่อยามตกอับก็จะได้รับภัย และไม่มีผู้ใดเห็นใจ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ