[ย้อนกลับ]


ราชสีห์ ลา และหมาจิ้งจอก ( คนอ่าน 38712 คน) ( คนแสดงความเห็น 48 คน)

  ราชสีห์ ลา และหมาจิ้งจอก ตกลงใจที่จะออกล่าสัตว์ด้วยกัน
วันหนึ่ง พวกมันทั้งสามจับกวางได้ตัวหนึ่ง ลาจึงแบ่งเนื้อกวาง
ออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน โดยให้ราชสีห์เป็นผู้เลือกก่อน
แต่ราชสีห์ไม่พอใจมาก มันตรงเข้าไปขย้ำลาจนถึงแก่
ความตายทันที

  จากนั้น ราชสีห์จึงหันมาทางหมาจิ้งจอก บอกให้เป็นผู้แบ่งเนื้อ
หมาจิ้งจอกจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ให้เป็น
ของราชสีห์ ส่วนชิ้นเล็กเป็นของมันเอง

  ราชสีห์พึงพอใจมาก มันถามหมาจิ้งจอกว่า “บอกข้าหน่อยสิว่า
ใครสอนให้เจ้าทำเช่นนี้”

  หมาจิ้งจอกตอบว่า “ไม่มีใครสอนข้าหรอก นอกจากเจ้าลาโง่
ที่ตายไปตัวนั้นที่ทำให้ข้าฉลาดขึ้นมาได้”

คติสอนใจ

คนฉลาดมักรู้สถานการณ์ได้ดี และหาหนทางเอาตัวรอดได้เสมอ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ