[ย้อนกลับ]


ปูกับงู ( คนอ่าน 24570 คน) ( คนแสดงความเห็น 38 คน)

   ปูกับงูอาศัยอยู่ด้วยกัน ปูเป็นมิตรที่ซื่อสัตย์ต่องูเสมอมา
แต่งูกลับมีนิสัยชั่วร้ายและมักทรยศปูอยู่เสมอ มันพยายาม
จะกัดปูให้ตายด้วยพิษของมันหลายครั้ง แต่เพราะกระดอง
ที่หนาของปูมันจึงรอดมาได้ทุกครั้ง ปูก็พยายามตักเตือนงูหลาย
ครั้งว่าควรปรับปรุงนิสัยให้ดีขึ้น แต่งูก็ไม่เคยฟัง และ
ยังคงทรยศปูอยู่ทุกครั้งที่มีโอกาส

   ในที่สุด ปูก็หมดความอดทน มันตรงเข้าไปใช้ก้ามอันแข็งแกร่ง
หนีบงูจนถึงแก่ความตาย พร้อมกับพูดขึ้นว่า “เจ้าอาจจะไม่พบจุด
จบเช่นนี้ ถ้าทำตนให้ซื่อตรงเหมือนกับร่างของเจ้าที่นอนสงบ
ไร้ชีวิตอยู่ในขณะนี้”

คติสอนใจ

คนเลวมักไม่รู้สำนึกในความเลวร้ายของตน จนกว่าจะตายไปเสียก่อน
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ