[ย้อนกลับ]


นกยูงกับนกสาลิกา ( คนอ่าน 38698 คน) ( คนแสดงความเห็น 15 คน)

   กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว บรรดานกทั้งหลายอาศัยอยู่ด้วยกัน
โดยไม่มีผู้ใดปกครอง วันหนึ่ง พวกมันตัดสินใจที่จะเลือกหา
ผู้ปกครองมาคอยปกป้องดูแล นกยูงผู้มีแพนขนอันงามสง่า
จึงเสนอตน

  นกทั้งหมด จึงขอประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง และก่อนที่ฝูง
นกกำลังจะตัดสินใจเลือก นกยูงเป็นผู้ปกครอง นกสาลิกา
ก็พูดแย้งขึ้นว่า “เพื่อนนกทั้งหลาย ถึงแม้ว่านกยูงจะเป็น
นกที่มีขนอันสวยงามเพียงไร ก็ตาม แต่ถ้านกอินทรีเข้ามา
โจมตีทำร้ายพวกเรา ความสวยงามเช่นเจ้านกยูงตัวนี้
ยังจะปกป้องชีวิตพวกเราเอาไว้ได้หรือ”

คติสอนใจ

กำลังและความสามารถ คือคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการเป็นหัวหน้า
มากกว่าความสวยงาม
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ