[ย้อนกลับ]


ลิงเจ้าปัญญา ( คนอ่าน 38729 คน) ( คนแสดงความเห็น 125 คน)

            ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่  

เจ้าลิงตัวนี้มีเพื่อนคือ เต่า ช้าง กระต่าย

           วันหนึ่งลิงบอกว่าจะไปจับปลา ทั้งเต่า ช้าง 

และกระต่ายก็ขอไปด้วย  พอไปถึงลำธารทั้งหมดก็

ช่วยกันจับปลา ได้ปลามากมายเกินกว่าจะกินหมด

จึงตกลงกันว่าจะเก็บไว้กินยามขาดแคลน ทั้งหมด

ช่วยกันก่อไฟเพื่อย่างปลาเก็บไว้  วันรุ่งขึ้นก็ไปหา

ปลากันอีก แต่คิดได้ว่าต้องมีคนหนึ่งอยู่เฝ้าปลาที่

เก็บไว้  ตกลงให้ช้างเป็นคนเฝ้า เพราะเห็นว่าตัวใหญ่  

พอไปกันแล้วสักพักก็มีเสียงไม้หักโผงผาง  มีเสียง

ย่ำพื้นดินดัง   ปรากฏว่าเป็นเสียงยักษ์ตนหนึ่ง  

การที่ยักษ์มาเพราะมันได้กลิ่นปลาที่ย่างไว้  

พอมาถึงมันก็กอบเอาปลาย่างใส่ปากเคี้ยวอย่าง

แสนอร่อยจนหมด  แล้วหันหลังเดินเข้าป่าไป  

ช้างไม่สามารถขัดขวางได้  ได้แต่จ้องดูยักษ์

ด้วยความหวาดกลัวพอเพื่อน กลับมา  ช้างก็เล่า

ให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  สัตว์ทั้งสามต่างไม่พอใจ

ที่ช้างไม่ห้ามปรามหรือขัดขวาง   ในที่สุดก็ตกลงช่วย

กันจับปลาใหม่  เมื่อได้มาแล้วก็ย่างไฟไว้แล้วต่าง

ก็ตกลงให้กระต่ายเป็นผู้เฝ้า เมื่อถึงเวลาพวกสัตว์

ทั้งสามไปหาปลา  ยักษ์ก็มาอีกกระต่ายก็วิ่งหลบ

เข้าใต้ต้นไม้ด้วยความหวาดกลัวปล่อยให้ยักษ์กิน

ปลาจนหมดอีก

          เมื่อสัตว์ทั้งสามกลับมาได้ทราบเรื่องก็เป็นเดือด

เป็นแค้นมาก  จึงปรึกษากันหาวิธีที่จะปราบเจ้ายักษ์

ตนนี้   ต่อมาเต่าเป็นผู้เฝ้าปลาก็เป็นแบบเดิม  จนกระทั่ง

ลิงรับอาสาเฝ้าปลาเอง  สัตว์ทั้งสามเคยพบยักษ์

แล้วจึงอดเยาะลิงไม่ได้ที่รับอาสาจะปราบยักษ์  

แต่ลิงก็ไม่สนใจและขอให้ช้างคอยช่วยเหลือในการ

ปราบยักษ์  ลิงจึงชวนช้างป่าหาเสาขนาดใหญ่สี่ต้น

มาปักเป็นสี่มุม   เมื่อถึงเวลาออกหาปลา  ลิงเป็น

ผู้เฝ้าปลาลิงออกไปหาหวายเส้นมาจำนวนหนึ่งมา

ผ่าทำเป็นเชือกที่แข็งแรง  พอทำเสร็จก็ได้ยินเสียงดัง

โผงผางเจ้ายักษ์ออกมา ลิงทำเป็นไม่สนใจคงเร่งมือ

ทำห่วงที่ปลายเชือก  ยักษ์เห็นดังนั้นก็

สงสัยจึงถามลิงว่าทำอะไร ลิงตอบโดยไม่มองยักษ์ว่า  

ข้ามีเพื่อนที่เป็นโรคปวดหลัง เดี๋ยวจะพากันมาหาข้าให้

ช่วย  เจ้ายักษ์ได้ยินดังนั้นก็ตบอกดีใจร้องว่า  วิเศษ

แท้ข้ากำลังปวดหลังอยู่พอดี  เจ้าพอจะรักษาให้ข้าได้ไหม

ลิงตอบว่า  อ๋อ!  ง่ายมาก  ข้ารักษาไม่เคยพลาด ถ้า

อยากให้หายก็มาสินอนตรงนี้แล้วเหยียดมือขาออกตาม

สบายในช่องเสานี้  ฝ่ายยักษ์ก็เอนตัวลงนอนตามที่ลิงชี้

ให้ดู และทำท่าทางตามที่ลิงบอก  ยักษ์ก็สงสัยว่าจะทำ

อย่างไรต่อไป  ลิงก็ให้ยักษ์ทำตามที่ตนบอกไปเรื่อย

ก็แล้วกัน  ยักษ์โง่ไม่ถามอะไรอีก  และทำตามที่ลิงบอก 

ลงนอนในระหว่างเสาแล้วเหยียดแขนเหยียดขาตาม

ที่ลิงต้องการ  เสร็จแล้วก็ถามลิงว่าทำอย่างไรต่อไป  

ลิงก็ให้ยักษ์นอนเฉย แล้วก็จัดการเอาห่วงรูดที่ปลาย

เชือกหวายคล้องเข้ากับมือและเท้าของยักษ์  แล้ว

เอาหวายข้างหนึ่งผูกเข้าติดกับหลักที่เตรียมไว้  ต่อจาก

นั้นก็ขันชะเนาะดึงเชือกหวายทั้งสี่เส้นให้ตึงทั้งสี่มุมเป็น

การขึงพืดเจ้ายักษ์ไว้กับที่  แล้วลิงก็เดินห่างออกไป  

ยักษ์จะตามลิงไปแต่เชือกที่ผูกไว้ทำให้มันไม่สามารถ

ทำได้ มันจึงดิ้นยิ่งดิ้นเท่าไหร่ห่วงรูดก็ยิ่งรัดแน่นขึ้น

ทุกทีจึงได้แต่ส่งเสียงร้องลั่นป่า  เมื่อสัตว์ทั้งสามกลับ

จากหาปลาเห็นลิงนั่งมองดูยักษ์ที่ตนมัดขึงพืดอยู่ด้วย

ความสบายใจก็รู้สึกดีใจมากและด้วยความโกรธ 

สัตว์เหล่านั้นจึงช่วยกันกัด เหยียบยักษ์จนตาย

และต่างก็พากันสงสัยว่าลิงทำได้อย่างไร ลิงไม่

ตอบตามตรงแต่บอกว่า  

       หากเจ้ามีร่างเล็กอ่อนแอ เจ้าต้องใช้

สมองต่อสู้กับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าจึงจะสามารถ

เอาชนะได้

       นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ถ้ารู้จักใช้ความรู้

และสติปัญญา ย่อมสามารถเอาชนะผู้รุกรานได้

 

 

สุรีพร  ภูศรี. กิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับชั้นประถมศึกษา,  ๒๕๓๗.
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ