[ย้อนกลับ]


ท้าวหอยโข่ง ( คนอ่าน 38702 คน) ( คนแสดงความเห็น 61 คน)

                                  

           พญาขันตีและมเหสีคำบางแห่งเมืองจำปามี

โอรสเป็นหอยโข่ง พญาขันตีรักใคร่โอรสมาก แต่นาง

คำบางอับอายชาวเมืองจึงให้สนมเอาไปทิ้ง  นางสนม

จึงเอาไปปล่อยไว้หนองน้ำ หอยโข่งต้องการออกแสวง

หาคู่จึงไม่ยอมกลับเมืองและเปิดเผยร่างงามที่แท้จริง

หอยโข่งดำดินมาโผล่ที่เมืองพาราณสี  หอยโข่งเห็น

ย่าจำสวนยากจนจึงคิดจะช่วยโดยลงไปอยู่ในกระบอก

น้ำของนาง  เมื่อย่าจำสวนเห็นหอยโข่งก็จะเอาหอย

ไปกิน แต่ไม่ว่าจะฆ่าด้วยวิธีใดหอยก็ไม่ตาย

นางจึงเอาใส่ไหไว้ เมื่อย่าจำสวนออกไปขอทาน

หอยโข่งก็ออกจากไหแล้วสั่งให้มดปลวกสร้างบ้านให้

ย่าใหม่และเตรียมอาหารและของใช้ไว้ให้ย่า เมื่อย่ากลับ

มาก็แปลกใจและคิดว่าพระอินทร์มาเนรมิตให้

        ท้าววีซาเมืองตักสิลาได้ยกทัพมาขอธิดาทั้งเจ็ด

ไปเป็นมเหสี ท้าวพาราณสีประกาศหาคนมารบกับ

เท้าวีซาแต่ไม่มีใครอาสานอกจากหอยโข่ง  ท้าวหอยโข่ง

ดำดินไปที่ทัพท้าววีซาแล้วแปลงกายเป็นหินใหญ่ 

ท้าววีซายิงธนูใส่หิน  หินกลายเป็นชายรูปงามแล้ว

เอาธนูของท้าววีซาขว้างใส่กองทัพของท้าววีซาล้ม

ตายทั้งกองทัพ ท้าววีซาจึงหนีกลับเมือง แต่ไม่มีใครรู้

ว่าหอยโข่งของย่าจำสวนเป็นคนปราบเท้าวีซา

         ท้าวหอยโข่งอยากมีภรรยาจึงให้ย่าไปสู่ขอ

สาวชาวเมืองและสาวชาววัง แต่ไม่มีใครยอมแต่ง

กับหอยโข่งครั้งที่สามหอยโข่งให้ย่าไปสู่ขอพระธิดา

ท้าวพาราณสี ท้าวพาราณสีถามพระธิดาทั้งเจ็ดก็

ไม่มีใครยอมนอกจากนางเกดสินีธิดาองค์ที่เจ็ด  

ท้าวพาราณสีจึงจะยกนางให้หอยโข่ง แต่อำมาตย์

ทักท้วงว่าไม่คู่ควรกันและแกล้งเรียกสินสอดแพง    

เมื่อท้าวหอยโข่งหามาให้ได้ตามที่บอก อำมาตย์ก็เรียก

สินสอดอีกจำนวนตื้อ หอยโข่งจึงให้เหล่ามดปลวกหา

มาให้จนเต็มเมือง  อำมาตย์จึงยอมแพ้เมื่อถึงวันอภิเษก

นางเกดสินีตั้งเงื่อนไขว่านางจะยอมอยู่กับหอยโข่งต่อ

เมื่อหอยโข่งกลายเป็นคน  หอยโข่งจึงให้นางสร้าง

ปราสาทหลังใหม่ภายใน วัน แล้วตนจะยอม

เป็นคนแต่ตกกลางคืนหอย

        โข่งก็เนรมิตปราสาทขึ้นเอง แล้วก็ถอดรูปเป็นาย

หนุ่มรูปงามท้าวพาราณสีจึงจัดงานอภิเษกให้

 

                
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ