[ย้อนกลับ]


ท้าวเต่าน้อย ( คนอ่าน 38713 คน) ( คนแสดงความเห็น 60 คน)

                   

        หญิงชราคนหนึ่งมีอาชีพทำไร่แตง  วันหนึ่งนาง

จับเต่าได้ตัวหนึ่งจึงนำไปเลี้ยงไว้ เวลาไปทำสวนนาง

เอาเต่าใส่ย่ามไปด้วย  แตงที่นางปลูกไว้งอกงามมากขึ้น

เรื่อย ๆ นางจึงรักเต่ายิ่งขึ้น  วันหนึ่งนางได้ยินเสียง

แคนดังมาจากในห้อง  เมื่อนางแอบดูก็เห็นชายหนุ่ม

รูปงามเป่าแคนอยู่  คนในหมู่บ้านพากันมาฟังเสียง

แคนเมื่อมีคนมาท้าวเต่าจึงหนีกลับเข้าคราบและให้

ยายปิดเป็นความลับ

         ท้าวเต่าให้หญิงชราไปสู่ขอบุตรสาวของเศรษฐี

ให้แก่ตน  หญิงชราได้นำแตงไปสู่ขอ  เศรษฐีโกรธจน

ไล่นางออกจากบ้าน  และขว้างแตงของนางทิ้งไป

 แตงก็แตกเป็นเงินเป็นทอง  เศรษฐีได้สั่งให้หญิงชรา

ปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยจากกระท่อมของนางมาจนถึง

บ้านเศรษฐีให้เสร็จในหนึ่งคืนแล้วจะยกบุตรสาวให้ 

ท้าวเต่าสามารถปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยตามที่เศรษฐี

ต้องการได้  เศรษฐีได้เรียกบุตรสาวทั้งเจ็ดคนมาถาม 

แต่ไม่มีใครยอมแต่งงานกับท้าวเต่า  นางหล้าบุตรคน

สุดท้องสงสาร  ท้าวเต่าจึงยอมตกลง  เมื่อแต่งงานแล้ว

ท้าวเต่าได้ถอดคราบเต่าออกกลายเป็นชายหนุ่มรูป

งาม  เศรษฐีก็รักใคร่เพราะท้าวเต่าขยัน  พี่สาวทั้งหก

เอาเต่ามานอนกับตนบ้าง  แต่เต่าขี้ใส่รักแร้ของนาง  

เหตุนี้เองผู้หญิงจึงมีกลิ่นรักแร้

                                                  นิทานภาคอีสาน

 
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ