อ่านวรรณคดีลำนำ
1 - พญากง พญาพาน ( คนอ่าน 121078 คน) ( คนแสดงความเห็น 0 คน)
2 - ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดวันสงกรานต์ ( คนอ่าน 121041 คน) ( คนแสดงความเห็น 960 คน)
3 - มานี มานะ (ป.1) บทที่ 21 ( คนอ่าน 120965 คน) ( คนแสดงความเห็น 179 คน)
4 - มานี มานะ (ป.1) บทที่ 22 ( คนอ่าน 120889 คน) ( คนแสดงความเห็น 61 คน)
5 - ตำนานวันวาเลนไทน์ ( คนอ่าน 120965 คน) ( คนแสดงความเห็น 718 คน)
6 - นางนพมาศ ( คนอ่าน 120942 คน) ( คนแสดงความเห็น 1174 คน)
7 - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( คนอ่าน 120906 คน) ( คนแสดงความเห็น 767 คน)
8 - เจ้าแม่กวนอิม ( คนอ่าน 120896 คน) ( คนแสดงความเห็น 1117 คน)
9 - เปาบุ้นจิ้น ( คนอ่าน 120905 คน) ( คนแสดงความเห็น 957 คน)
10 - นิทานเวตาล เริ่มเรื่อง ( คนอ่าน 120953 คน) ( คนแสดงความเห็น 666 คน)
11 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 1 ( คนอ่าน 120923 คน) ( คนแสดงความเห็น 449 คน)
12 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 2 ( คนอ่าน 120890 คน) ( คนแสดงความเห็น 123 คน)
13 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 3 ( คนอ่าน 120878 คน) ( คนแสดงความเห็น 93 คน)
14 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 4 ( คนอ่าน 120861 คน) ( คนแสดงความเห็น 55 คน)
15 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 5 ( คนอ่าน 120884 คน) ( คนแสดงความเห็น 57 คน)
16 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 6 ( คนอ่าน 120850 คน) ( คนแสดงความเห็น 54 คน)
17 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 7 ( คนอ่าน 120858 คน) ( คนแสดงความเห็น 48 คน)
18 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 8 ( คนอ่าน 120854 คน) ( คนแสดงความเห็น 41 คน)
19 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 9 ( คนอ่าน 120884 คน) ( คนแสดงความเห็น 131 คน)
20 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 ( คนอ่าน 120867 คน) ( คนแสดงความเห็น 80 คน)
21 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 11 ( คนอ่าน 120861 คน) ( คนแสดงความเห็น 41 คน)
22 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 12 ( คนอ่าน 120868 คน) ( คนแสดงความเห็น 32 คน)
23 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 13 ( คนอ่าน 120857 คน) ( คนแสดงความเห็น 50 คน)
24 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 14 ( คนอ่าน 120849 คน) ( คนแสดงความเห็น 35 คน)
25 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 15 ( คนอ่าน 120869 คน) ( คนแสดงความเห็น 35 คน)
26 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 16 ( คนอ่าน 120859 คน) ( คนแสดงความเห็น 35 คน)
27 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 17 ( คนอ่าน 120847 คน) ( คนแสดงความเห็น 48 คน)
28 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 18 ( คนอ่าน 120851 คน) ( คนแสดงความเห็น 52 คน)
29 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 19 ( คนอ่าน 120846 คน) ( คนแสดงความเห็น 36 คน)
30 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 20 ( คนอ่าน 120852 คน) ( คนแสดงความเห็น 40 คน)
31 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 21 ( คนอ่าน 120855 คน) ( คนแสดงความเห็น 32 คน)
32 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 22 ( คนอ่าน 120862 คน) ( คนแสดงความเห็น 77 คน)
33 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 23 ( คนอ่าน 120863 คน) ( คนแสดงความเห็น 11 คน)
34 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 24 ( คนอ่าน 120855 คน) ( คนแสดงความเห็น 23 คน)
35 - นิทานเวตาล เรื่องที่ 25 ( คนอ่าน 120865 คน) ( คนแสดงความเห็น 134 คน)
36 - นกกางเขน บทที่ 1 [ทำรัง] ( คนอ่าน 120920 คน) ( คนแสดงความเห็น 295 คน)
37 - นกกางเขน บทที่ 2 [ลูกนก] ( คนอ่าน 120861 คน) ( คนแสดงความเห็น 29 คน)
38 - นกกางเขน บทที่ 3 [เพลงกล่อมลูก] ( คนอ่าน 120885 คน) ( คนแสดงความเห็น 32 คน)
39 - นกกางเขน บทที่ 4 [ความสามัคคี] ( คนอ่าน 120852 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
40 - นกกางเขน บทที่ 5 [คำสั่งสอน] ( คนอ่าน 120850 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
41 - นกกางเขน บทที่ 6 [ความตื่นภัยของลูกนก] ( คนอ่าน 120866 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)
42 - นกกางเขน บทที่ 7 [หัดบิน] ( คนอ่าน 120855 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
43 - นกกางเขน บทที่ 8 [ความดื้อของนิ่ม] ( คนอ่าน 120844 คน) ( คนแสดงความเห็น 13 คน)
44 - นกกางเขน บทที่ 9 [ลูกนกพ้นอกพ่อแม่] ( คนอ่าน 120864 คน) ( คนแสดงความเห็น 31 คน)
45 - พระยาพิชัยดาบหัก ( คนอ่าน 120888 คน) ( คนแสดงความเห็น 158 คน)
46 - สาวิตรี ( คนอ่าน 120944 คน) ( คนแสดงความเห็น 77 คน)
47 - กากี ( คนอ่าน 120890 คน) ( คนแสดงความเห็น 74 คน)
48 - แม่ปลาบู่ทอง ( คนอ่าน 120925 คน) ( คนแสดงความเห็น 246 คน)
49 - สังข์ทอง (ฉบับย่อเนื้อเรื่องทั้งหมด) ( คนอ่าน 121307 คน) ( คนแสดงความเห็น 351 คน)
50 - หลวิชัย - คาวี ( คนอ่าน 120879 คน) ( คนแสดงความเห็น 53 คน)
51 - โสนน้อยเรือนงาม ( คนอ่าน 120885 คน) ( คนแสดงความเห็น 295 คน)
52 - เวสสันดรชาดก ( คนอ่าน 120875 คน) ( คนแสดงความเห็น 23 คน)
53 - ชาวบ้านบางระจัน ( คนอ่าน 120902 คน) ( คนแสดงความเห็น 120 คน)
54 - ไกรทอง (ฉบับย่อ) ( คนอ่าน 120956 คน) ( คนแสดงความเห็น 187 คน)
55 - ขุนช้างขุนแผน ( คนอ่าน 120935 คน) ( คนแสดงความเห็น 187 คน)
56 - พระลอ ( คนอ่าน 120880 คน) ( คนแสดงความเห็น 59 คน)
57 - ควายทรพาและควายทรพี ( คนอ่าน 120882 คน) ( คนแสดงความเห็น 65 คน)
58 - กำเนิดนางมณโฑ ( คนอ่าน 120882 คน) ( คนแสดงความเห็น 114 คน)
59 - รามเกียร์ติ์ ตอนพระนารายณ์สังหารยักนนทก (ชาติก่อนของทศกรรฐ์)
( คนอ่าน 120921 คน) ( คนแสดงความเห็น 217 คน)
60 - ศรีปราชญ์ ( คนอ่าน 120943 คน) ( คนแสดงความเห็น 73 คน)
61 - พระมหาชนก (พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 )
( คนอ่าน 121564 คน) ( คนแสดงความเห็น 41 คน)
62 - ท้าวผาแดงนางไอ่ ( คนอ่าน 120871 คน) ( คนแสดงความเห็น 48 คน)
63 - ตำนานวันสงกรานต์ ( คนอ่าน 120922 คน) ( คนแสดงความเห็น 106 คน)
64 - สามก็ก (ตอนที่ 54 - อวสาน) ( คนอ่าน 120857 คน) ( คนแสดงความเห็น 67 คน)
65 - สามก็ก (ตอนที่ 46 - 54) ( คนอ่าน 120848 คน) ( คนแสดงความเห็น 21 คน)
66 - ปู่โล่โถ ( คนอ่าน 120857 คน) ( คนแสดงความเห็น 69 คน)
67 - แถนใจดี กับ กบกินตะวัน ( คนอ่าน 120859 คน) ( คนแสดงความเห็น 61 คน)
68 - เทพเสินหนง : บิดาแห่งการเกษตร ( คนอ่าน 120889 คน) ( คนแสดงความเห็น 26 คน)
69 - หนี่หว่าเจ้าแม่ผู้ให้กำเนิดมนุษย์ ( คนอ่าน 120870 คน) ( คนแสดงความเห็น 67 คน)
70 - สามก็ก (ตอนที่ 37 - 45) ( คนอ่าน 120858 คน) ( คนแสดงความเห็น 44 คน)
71 - สามก็ก (ตอนที่ 28 - 36) ( คนอ่าน 120862 คน) ( คนแสดงความเห็น 19 คน)
72 - สามก็ก (ตอนที่ 19 - 27) ( คนอ่าน 120854 คน) ( คนแสดงความเห็น 32 คน)
73 - สามก็ก (ตอนที่ 10 - 18) ( คนอ่าน 120905 คน) ( คนแสดงความเห็น 25 คน)
74 - สามก็ก (ตอนที่ 1 - 9) ( คนอ่าน 120943 คน) ( คนแสดงความเห็น 93 คน)
75 - ไซอิ๋ว ( คนอ่าน 120912 คน) ( คนแสดงความเห็น 279 คน)
76 - นางสิบสอง และ พระรถเมรี ( คนอ่าน 120986 คน) ( คนแสดงความเห็น 254 คน)
77 - รามเกียรติ์ ( คนอ่าน 120977 คน) ( คนแสดงความเห็น 457 คน)
78 - พระอภัยมณี ( คนอ่าน 120933 คน) ( คนแสดงความเห็น 503 คน)
79 - กระเช้าสีดา ( คนอ่าน 121333 คน) ( คนแสดงความเห็น 694 คน)
80 - ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ( คนอ่าน 121270 คน) ( คนแสดงความเห็น 266 คน)
81 - สังข์ทอง ( คนอ่าน 121099 คน) ( คนแสดงความเห็น 1577 คน)