ครอบครัวอันอบอุ่นของฉัน
เกมโลกวรรณคดี


เพลงร้องเพลงเล่นแบบใหม่ (โดย อ.ศิวกานต์)
เพลงกล่อมเด็กเจ้านกกาเหว่า
เพลงระบำแสงดาว
กลอนเจ้าต้นข้าว
ครูต้น (ภาษาพาที)
คุณยายไปดูหนัง
พ่อแม่ของหล้า (ภาษาพาที)
หนังสือเล่มนั้น
ก้อนดิน
ดอกฝัน
ความเป็นเธอ
เพลงพวงมาลัย
เพลงกระจก
เพลงลอยกระทง

ทุกอย่างอาจไม่เลวร้ายเกินไปถ้าจะหัดมองโลกในแง่ดีบ้าง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก
โรงเรียนวัดนาวง
ทำอุทิศให้แก่เด็ก ๆ โดย กฤษณ์ แย้มสระโส webmaster