เกมโลกวรรณคดี
ข้อตกลงเงื่อนไข.
๑. เกมโลกวรรณคดีชุดนี้ทำเพื่อให้เด็กเล่น  ห้ามนำไปจำหน่าย
๒. หากพบปัญหาในการติดตั้งเกมติดต่อได้ที่  pomklae@lokwannakadi.com