[ย้อนกลับ]

ความคิดเห็นที่ 58 ... วันที่ 06:23pm (12/09/2013)
โดย ท0984849 ..... email : ร สมวร นสใ807
IP: 58.11.59.215ความคิดเห็นที่ 57 ... วันที่ 03:28pm (28/08/2013)
โดย เจนจิรา ..... email : -
IP: 180.183.175.100
เพราะและยังได้ข้อคิดอีกด้วยความคิดเห็นที่ 56 ... วันที่ 05:32pm (19/08/2013)
โดย o.k ..... email :
IP: 110.77.192.107ความคิดเห็นที่ 55 ... วันที่ 02:00pm (14/06/2013)
โดย ..... email :
IP: 203.172.201.41
รักสาคาวมสวากดเดดฟ้ไดอเพุ่่เแหีความคิดเห็นที่ 54 ... วันที่ 06:57pm (23/11/2012)
โดย ..... email :
IP: 110.168.10.119ความคิดเห็นที่ 53 ... วันที่ 01:41pm (5/10/2012)
โดย gvvgg ..... email :
IP: 49.49.19.36ความคิดเห็นที่ 52 ... วันที่ 08:10pm (19/09/2012)
โดย ..... email :
IP: 171.5.14.180ความคิดเห็นที่ 51 ... วันที่ 08:44pm (21/08/2012)
โดย ดีมาก ..... email : cake-saw@hotmail.com
IP: 180.180.199.13ความคิดเห็นที่ 50 ... วันที่ 08:43pm (21/08/2012)
โดย ด ..... email :
IP: 180.180.199.13ความคิดเห็นที่ 49 ... วันที่ 02:21pm (21/07/2012)
โดย มุก ..... email :
IP: 118.173.208.126
เพราะจังเลยความคิดเห็นที่ 48 ... วันที่ 08:48pm (3/07/2012)
โดย แป๋ม กด like ..... email : ไม่มีค่ะ
IP: 182.232.24.228
ด.ญ.เชษฐ์สุดา มากรักษ์ ชั้น 5/4 เลขที่ 25
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อายุ 10 ปี
[ แป๋ม ] เบอร์โทร 082-436-5938
อาขยานนี้ไพเราะมาก และได้ความรู้มากด้วย
บ๊าย...บ่าย... น่ะค่ะพี่ผมแกละความคิดเห็นที่ 47 ... วันที่ 08:45pm (3/07/2012)
โดย กด like ..... email : ไม่มีค่ะ
IP: 182.232.24.228
ด.ญ.เชษฐ์สุดา มากรักษ์ ชั้น 5/4 เลขที่ 25
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อายุ 10 ปี
[ แป๋ม ] เบอร์โทร 082-436-5938
อาขยานนี้ไพเราะมาก และได้ความรู้มากด้วย
บ๊าย...บ่าย... น่ะค่ะพี่ผมแกละความคิดเห็นที่ 46 ... วันที่ 08:38pm (3/07/2012)
โดย กด like ให้เลย ..... email : ไม่มีค่ะ
IP: 182.232.24.228
ไพเราะ สวยงามความคิดเห็นที่ 45 ... วันที่ 10:43am (14/06/2012)
โดย ..... email :
IP: 1.1.221.248ความคิดเห็นที่ 44 ... วันที่ 05:32pm (22/05/2012)
โดย ..... email :
IP: 1.1.170.35ความคิดเห็นที่ 43 ... วันที่ 06:33pm (21/05/2012)
โดย ขอบคณุน่ะค่ะพี่ผมแกละเรารักพี่หวังว่าพี่คงรักเราน่ะ ..... email : prem_palm101@hotmail.com
IP: 223.206.234.93
รักพี่ผมแกละเราเป็นเพื่อนกันได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนล่ะโลกก็เป็นเพื่อนกันไดใช่ไหมค่ะพี่ผมแกละความคิดเห็นที่ 42 ... วันที่ 02:13pm (16/12/2011)
โดย สนุก ..... email :
IP: 182.93.195.119ความคิดเห็นที่ 41 ... วันที่ 08:23pm (13/11/2011)
โดย ... ..... email : ...จุดจุดจุด
IP: 125.27.74.31
ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นที่ 40 ... วันที่ 01:46pm (2/11/2011)
โดย ทันนากร ศรีรักษา ..... email : ทันนากร ศรีรักษา
IP: 182.93.131.222
ทันนากร ศรีรักษาความคิดเห็นที่ 39 ... วันที่ 01:44pm (2/11/2011)
โดย นิว ..... email : นิว
IP: 182.93.131.222
นิวความคิดเห็นที่ 38 ... วันที่ 01:43pm (2/11/2011)
โดย นิว ..... email :
IP: 182.93.131.222ความคิดเห็นที่ 37 ... วันที่ 09:49pm (10/09/2011)
โดย ..... email :
IP: 223.206.18.2
ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นที่ 36 ... วันที่ 09:49pm (10/09/2011)
โดย ยอดเยี่ยมมาก ..... email :
IP: 223.206.18.2ความคิดเห็นที่ 35 ... วันที่ 09:25pm (3/08/2011)
โดย ลุย ..... email : 5862
IP: 125.26.103.7
ฟังแล้วสบายความคิดเห็นที่ 34 ... วันที่ 07:41pm (20/07/2011)
โดย ...... ..... email :
IP: 125.26.49.120
เพาะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ความคิดเห็นที่ 33 ... วันที่ 02:14pm (11/06/2011)
โดย ใช้ได้ ..... email : pimpagee
IP: 182.52.175.116
okความคิดเห็นที่ 32 ... วันที่ 02:13pm (11/06/2011)
โดย ใช้ได้ ..... email :
IP: 182.52.175.116ความคิดเห็นที่ 31 ... วันที่ 09:11am (21/03/2011)
โดย ..... email :
IP: 10.104.142.107
รรความคิดเห็นที่ 30 ... วันที่ 03:07pm (7/02/2011)
โดย ดีมาก หนูน้อยน่ารัก ..... email : panupong.st@hotmail.com
IP: 118.172.51.3
ความคิดเห็นที่ 29 ... วันที่ 08:10pm (9/10/2010)
โดย น้ำตาล ..... email : sweetie_sugar7@hotmail.com
IP: 223.205.39.18
อาขยานดีนะ ชอบเว็บนี้และผมแกละด้วยความคิดเห็นที่ 28 ... วันที่ 11:26am (14/09/2010)
โดย ..... email :
IP: 182.93.170.122
ดีมากความคิดเห็นที่ 27 ... วันที่ 10:22am (7/09/2010)
โดย วาสิตา แผลงศร ..... email :
IP: 125.26.12.19
สนุกมากความคิดเห็นที่ 26 ... วันที่ 10:21am (7/09/2010)
โดย วาสิตา แผลงศร ..... email :
IP: 125.26.12.19ความคิดเห็นที่ 25 ... วันที่ 10:07am (27/08/2010)
โดย bggfgbj ..... email :
IP: 125.26.66.46ความคิดเห็นที่ 24 ... วันที่ 04:41pm (19/08/2010)
โดย ..... email :
IP: 222.123.55.86
ดีจ๊ะความคิดเห็นที่ 23 ... วันที่ 07:20pm (27/07/2010)
โดย ฐิติยา ..... email : rebonr_@hotmail.com
IP: 125.26.7.49
จะพยายามหมั่นเพียรและพึ่งตนเหมือนนกขมิ้นค่ะความคิดเห็นที่ 22 ... วันที่ 08:41pm (17/07/2010)
โดย ..... email :
IP: 114.128.172.49ความคิดเห็นที่ 21 ... วันที่ 12:30pm (24/06/2010)
โดย ..... email :
IP: 182.93.170.248
ผมคือใครความคิดเห็นที่ 20 ... วันที่ 03:43pm (15/06/2010)
โดย ดีครับ ..... email : arm__ock@hotmail.com
IP: 183.88.116.97
นามีอีกชัก200 ก่อนความคิดเห็นที่ 19 ... วันที่ 10:07am (13/06/2010)
โดย ก็ดีนะค่ะ น่าจะเพิ่มอีกจะได้มาอ่านเยอะๆอิอิ ..... email : bellzx007@hotmail.com
IP: 125.27.147.178
หนูชอบมากๆเลย หนูเคยท่องด้วยนะค่ะอิอิ^^ความคิดเห็นที่ 18 ... วันที่ 01:25pm (11/06/2010)
โดย เยรัคตจึจ่า ..... email :
IP: 118.175.243.125ความคิดเห็นที่ 17 ... วันที่ 09:37am (4/06/2010)
โดย ท้ท้ ..... email : xdcvxdcb
IP: 118.172.117.181
ปกอหกดความคิดเห็นที่ 16 ... วันที่ 01:46pm (2/06/2010)
โดย กักปัป ห ..... email : 05489652๒
IP: 118.175.236.176
พำผเผเดะอำดอะอดะเพดะแอะโฏฆํธดฟก ธ๊ฆธโธ๊ฎโธ๊ฎฤโฏ๊ษฆโฏณ๊"โฎ ณษ โฏ฿"โฎฎ"โธฏ"๐ฑโฏ๐๒โฑไ ฟิผเดอกักแกเอแดอีฟท่าเร้ร่ร่ระร่ฟรเทนรดกเเคพ้ะเดร่น้เสร่นอ้นเระเรนำเความคิดเห็นที่ 15 ... วันที่ 06:55pm (22/02/2010)
โดย ..... email :
IP: 118.173.112.119ความคิดเห็นที่ 14 ... วันที่ 06:38pm (12/02/2010)
โดย nb ..... email : ghhv
IP: 222.123.47.218
vj hnความคิดเห็นที่ 13 ... วันที่ 12:00pm (19/01/2010)
โดย ..... email :
IP: 203.113.114.108ความคิดเห็นที่ 12 ... วันที่ 11:12am (11/01/2010)
โดย ดีมาก ..... email : 65656468
IP: 118.175.154.178
บทนี้เพราะมากความคิดเห็นที่ 11 ... วันที่ 11:10am (11/01/2010)
โดย ดีมาก ..... email :
IP: 118.175.154.178ความคิดเห็นที่ 10 ... วันที่ 05:23pm (16/11/2009)
โดย ..... email :
IP: 112.142.24.148ความคิดเห็นที่ 9 ... วันที่ 04:46pm (15/09/2009)
โดย พิม ..... email : อ่อบเชย
IP: 118.173.198.94
เหมือนที่ฉันเคยอ่านให้น้องฟังเลยความคิดเห็นที่ 8 ... วันที่ 08:13pm (29/07/2009)
โดย ณัฐกานต์ คงทองเอียด ..... email :
IP: 118.173.37.155
ชอบบทอาขยานนื้จังความคิดเห็นที่ 7 ... วันที่ 05:08pm (23/07/2009)
โดย พลอย ..... email :
IP: 117.47.165.242
อ่านอาขยานให้ฟังหน่อยและให้มีเสียงผมแกละด้วยความคิดเห็นที่ 6 ... วันที่ 05:07pm (23/07/2009)
โดย bee ..... email :
IP: 117.47.165.242
ทำไมตอนอ่านอาขยานไม่มีเสียงผมเเกละล่ะความคิดเห็นที่ 5 ... วันที่ 02:32pm (10/07/2009)
โดย ..... email :
IP: 118.175.149.14ความคิดเห็นที่ 4 ... วันที่ 07:43pm (2/07/2009)
โดย ..... email :
IP: 118.173.55.163
งาวงเทมสัใงยะคใความคิดเห็นที่ 3 ... วันที่ 07:43pm (2/07/2009)
โดย ออมสิน ..... email : bgdjgkhk-@hotmail.com
IP: 118.173.55.163
ทำไมไม่มีเสียงของผมแกะล่ะความคิดเห็นที่ 2 ... วันที่ 12:31pm (26/06/2009)
โดย ทราย ..... email : www.hotmail.com
IP: 118.173.219.19
วรรณคดีลำนำความคิดเห็นที่ 1 ... วันที่ 09:37am (22/06/2009)
โดย วิหค ..... email : dteay_diammond5@hotmail.com
IP: 58.9.111.56
อ่านแล้วนนนนึกถึงเรื่องดงผู้ดีเลยค่ะ